Dołącz do nas

aktualnie na stronie:

Wizyta Pana Mariusza Łuczyk – Wicewojewoda Pomorski

W czwartek 20 kwietnia 2017 r. Gminę Cedry Wielkie odwiedził Pan Mariusz Łuczyk – Wicewojewoda Pomorski. Wizyta ta na zaproszenie Pana Janusza Golińskiego – Wójta Gminy miała na celu zapoznanie z najważniejszymi dziedzinami życia gminy, takimi jak: bezpieczeństwo, polityka społeczna, oświatowa i zdrowotna, a także możliwości rozwojowe Gminy w kontekście turystycznym.

Pierwszym punktem wizyty był Urząd Gminy Cedry Wielkie, gdzie dokonano prezentacji stanu przygotowania samorządu gminy Cedry Wielkie w   zakresie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego oraz funkcjonującego systemu alarmowania. Podczas pobytu Wicewojewody w Urzędzie Gminy zaprezentowano sprzęt służący ostrzeganiu ludności przed zagrożeniami, w jaki wyposażone jest gminne centrum zarządzania kryzysowego. Ponadto Wójt Gminy Janusz Goliński przedstawił system podejmowanych działań w zakresie monitoringu przeciwpowodziowego na terenie gminy.

Następnie Wicewojewoda wraz z Wójtem Gminy udali się w teren i odwiedzili m.in. Zespół Szkół w Cedrach Wielkich, gdzie omówiono plany rozbudowy szkoły i budowy hali widowiskowo – sportowej, potem na terenie Miasteczka Ruchu Drogowego w Cedrach Wielkie zaprezentowane zostały działania z zakresu prowadzonej przez gminę polityki bezpieczeństwa w ruchu drogowym przez podejmowanie szeregu wydarzeń edukacyjnych i turniejów dla dzieci i młodzieży z terenu gminy, ze szczególnym uwzględnieniem edukacji przedszkolnej.

Ostatnim punktem wizyty był obiekt przystani żeglarskiej w Błotniku, na którym zaprezentowana została istniejąca infrastruktura turystyczna, a także plany jej rozbudowy przy współudziale środków z Unii Europejskiej. Poza prezentacją aspektów turystycznych  omówione zostały prace związane z pogłębianiem dna Martwej Wisły i wydobywaniem materiału na budowę drogi ekspresowej S7.