Dołącz do nas

aktualnie na stronie:

Wizyta Pana Marka Biernackiego – posła na Sejm i Pana Jana Szymańskiego – Dyrektora Departament Programów Regionalnych Województwa Pomorskiego, w Gminie Cedry Wielkie.

Na zaproszenie Pana Janusza Golińskiego – Wójta Gminy Cedry Wielkie w dniu 10 lipca 2018 r. odbyła się wizytacja Pana Marka Biernackiego – posła na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej i Pana Jana Szymańskiego – Dyrektora Departament Programów Regionalnych Województwa Pomorskiego.

Spotkanie to odbyło się z uwagi na realizację przez Gminę Cedry Wielkie licznych inwestycji współfinansowanych ze środków europejskich.

Goście odwiedzili m.in. realizowaną budowę hali sportowej i rozbudowę szkoły w Cedrach Wielkich, a także Kościół pw. Św. Aniołów Stróżów w Cedrach Wielkich, m.in. w którym realizowany jest projekt partnerski „Zachowanie wielokulturowego dziedzictwa Żuław poprzez wykonanie robót budowlanych, remontowych i konserwatorskich w obiektach zabytkowych i obiektach położonych na terenach objętych ochroną konserwatorską w gminach żuławskich oraz stworzenie spójnej oferty turystycznej promującej tożsamość Żuław”.

Dodatkowo przedstawiona została koncepcja i rozpoczęte prace budowlane Parku 100 – lecia odzyskania Niepodległości, który zostanie stworzony w centrum Cedrów Wielkich.

Zaprezentowane postępy wykonywanych prac, a także wdrożone rozwiązania techniczne obiektów zostały przez gości ocenione z uznaniem.  W trakcie wizyty uczestniczyli również gospodarze obiektów: Ks. Leszek Laskowski – Proboszcz parafii pw. Św. Aniołów Stróżów w Cedrach Wielkich i  Pani Joanna Stępień – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Cedrach Wielkich.