Dołącz do nas

aktualnie na stronie:

Wizyta samorządowców z Powiatu Puckiego na Przystani Żeglarskiej w Błotniku

W piątek 24 sierpnia 2018 r.  Przystań Żeglarską w Błotniku odwiedziła liczna grupa samorządowców z Powiatu Puckiego, która tego dnia przy udziale Marszałka Województwa Pomorskiego – Mieczysława Struka podpisała list intencyjny pomiędzy Powiatem Puckim i Powiatem Nowodworskim w zakresie wspólnej promocji walorów turystycznych i przyrodniczych oraz dziedzictwa rybackiego Kaszub Północnych i Żuław Wiślanych.

Mimo tego, iż podpisanie listu intencyjnego nastąpiło w Nowym Dworze Gdańskim, to właśnie Przystań Żeglarska w Błotniku stanowiła miejsce startu pierwszego rejsu kaszubskich rybaków Pętlą Żuławską, inicjującego podpisanie ww. listu.

Wizyta ta na zaproszenie Pana Janusza Golińskiego – Wójta Gminy miała na celu również zapoznanie gości z działalnością funkcjonującej Przystani Żeglarskiej w Błotniku, a także prezentację możliwości rozwojowych Gminy w kontekście turystycznym.