Dołącz do nas

aktualnie na stronie:

WIZYTA STUDYJNA – WSPÓŁPRACA POLSKO – WŁOSKA

W dniach 20.02.2016 – 25.02.2016  roku z inicjatywy Pomorskiego Związku Żeglarskiego odbyła  się wizyta studyjna na Sycylie do Ragusy. W wydarzeniu uczestniczyli: Leopold Naskręt – sekretarz, członek Zarządu ds. żeglarstwa śródlądowego PZŻ i Łukasz Żarna – Dyrektor Żuławskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Cedrach Wielkich, Komandor Gdańskiego Klubu Morskiego „CEDRUS. Wizyta zagraniczna miała na celu nawiązanie współpracy w zakresie wymiany dzieci z Włoch i Polski w ramach 10 dniowych obozów żeglarskich.

Do współpracy został zaproszony samorząd Ragusy, reprezentowany przez Burmistrza –  Federico Piccitto wraz z pracownikami urzędu odpowiedzialnymi za realizację zadań z zakresu sportu  i turystyki. W czasie wizyty studyjnej zostały wymienione informację nt. strategii rozwoju edukacji i  żeglarstwa w regionach Polski i Włoch, a także zostały zaprezentowane najważniejsze punkty i obiekty związane z tą dyscypliną sportu. Bardzo ważnym elementem wymiany doświadczeń, było nawiązanie kontaktu i współpracy z lokalnym szkółkami żeglarskimi, a także przedsiębiorcami działającymi na płaszczyźnie turystycznej

Głównym punktem prezentacji, poza założeniami współpracy w zakresie projektu PÓŁNOC – POŁUDNIE, planowanym do realizacji przez Pomorski Związek Żeglarski została zaprezentowana szczegółowo Przystań Żeglarska w Błotniku, gm. Cedry Wielkie, jak i prowadzona na jej terenie szkółka żeglarska. Zaprezentowane walory działalności wprowadziły w zdumienie i wzbudziły zainteresowanie przedstawicieli samorządu Sycylii jak i obecnych przedstawicieli szkółek żeglarskich z Sycylii.

Podsumowaniem pobytu jest deklaracja współpracy w zakresie proponowanego projektu (w tym prawdopodobny udział dzieci z terenu Gminy Cedry Wielkie w projekcie), którego założenia zaprezentowano w załączeniu.

Założenia współpracy_Ragusa