Dołącz do nas

aktualnie na stronie:

Wojewódzka Inauguracja Roku Szkolnego 2017/2018.

Wojewódzką Inaugurację Roku Szkolnego 2017/2018 w dniu 4 września rozpoczęła Msza Św. koncelebrowana w Kościele pw. Św. Aniołów Stróżów w Cedrach Wielkich , której przewodniczył Ksiądz Biskup Wiesław Szlachetka. Po przemarszu prowadzonym przez orkiestrę i poczty sztandarowe szkół, część oficjalna odbyła się przy obiekcie Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Cedrach Wielkich. Na uroczystość poza gospodarzami: Panem Januszem Golińskim – Wójtem Gminy Cedry Wielkie, Panią Bożeną Daszewską Przewodniczącą Rady Gminy Cedry Wielkie i Panią Joanną Stępień Dyrektorem Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Cedrach Wielkich, przybyli między innym: Ksiądz Biskup Wiesław Szlachetka, Pan Kazimierz Smoliński – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa, Pan Dariusz Drelich – Wojewoda Pomorski, Pan Ryszard Świlski – Członek Zarządu Województwa Pomorskiego, Pan Marek Biernacki – Poseł RP, Antoni Szymański – Senator RP, Pan Stefan Skonieczny – Starosta Powiatu Gdańskiego, Pani Monika Kończyk – Pomorski Kurator Oświaty, Pan Przemysław Banasik – Prezes Sądu Okręgowego w Gdańsku, Pan Sławomir Mąkosa – Dowódca 49 Bazy Lotniczej i Jarosław Rzymkowski – Komendant Wojewódzki Policji w Gdańsku.

Po przywitaniu wszystkich gości przez Pana Janusza Golińskiego – Wójta Gminy Cedry Wielkie głos zabrali: Pan Dariusz Drelich – Wojewoda Pomorski, który poza odczytaniem listu od Pani Beaty Szydło Premiera RP, która zaznaczyła, że reformę edukacji wprowadzamy po to, by polska szkoła była szkołą ambitną i otwartą, życzył uczniom, żeby zapamiętali szkołę, jako udaną i ciekawą przygodę.

Pani Monika Kończyk – Pomorski Kurator Oświaty odczytała list Pani Anny Zalewskiej – Ministra Edukacji Narodowej, życząc nauczycielom satysfakcji z wykonywanej pracy, a uczniom dużo sukcesów i rozwijania własnych talentów. W ramach oficjalnej części, głos zabrał również Pan Ryszard Świlski – Członek Zarządu Województwa Pomorskiego.

Pan Janusz Goliński dziękując za możliwość organizacji wojewódzkiej inauguracji roku szkolnego 2017/2018 na terenie Gminy Cedry Wielkie podkreślił, że z wprowadzoną reformą oświaty jest niewiele problemów, bo istniały dwa Zespoły Szkół, które przekształcone zostały w Szkoły Podstawowe. Istotnym elementem wystąpienia Pana Wójta również było wyrażenie wdzięczności za otrzymane z Ministerstwa Sportu i Turystyki środki finansowe w wysokości 2,5 mln zł dotacji na budowę hali sportowej i 2,7 mln zł z funduszy europejskich na dofinansowanie zajęć dodatkowych w szkołach i zakup nowoczesnych pomocy naukowych.

W wystąpieniach głos zabrała również Pani Joanna Stępień – Dyrektor Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Cedrach Wielkich, która podkreśliła wagę rozbudowy szkoły, w tym hali sportowej. W imieniu Prezesa Okręgu Pomorskiego Związku Nauczycielstwa Polskiego Pani Elżbiety Markowskiej list z okazji rozpoczęcia roku szkolnego odczytała Pani Katarzyna Ejnik Prezes Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Cedrach Wielkich.

W ramach wydarzenia z okazji Wojewódzkiej Inauguracji Roku Szkolnego zostały wręczone dyrektorom placówek oświatowych z terenu Gminy Cedry Wielkie, pamiątkowe tarcze, a pierwszoklasistom rozpoczynającym naukę szkolną pamiątkowe znaczki „Jestem uczniem klasy pierwszej w roku szkolnym 2017/2018”.

Na zakończenie zebrani goście obejrzeli występy artystyczne uczniów wszystkich szkół Gminy Cedry Wielkie, wystawę zdjęć poświęconych 70-leciu szkoły i dokonali pamiątkowego wpisu do kroniki szkoły. Po części oficjalnej został przygotowany tradycyjny, żuławski poczęstunek w lokalnej restauracji Cedrowy Dworek.