Bezpieczna droga

Projekt pn. „Bezpieczna droga – stymulowanie rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym z terenu gminy”

FINANSOWANIE: Gmina Cedry Wielkie w ramach złożonej oferty na REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO dla zadania OŚWIATA I WYCHOWANIE.

CELE PROJEKTU: Głównymi celami projektu była organizacja zajęć pozalekcyjnych o charakterze opiekuńczym, wychowawczym, rozwijających zainteresowania, pasje, zamiłowania i uzdolnienia.

OPIS OPERACJI: W ramach projektu  odbywał się cykl zajęć z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym dla dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym ze szkół z terenu gminy Cedry Wielkie. Zajęcia te obejmowały zagadnienia teoretyczne i praktyczne, a prowadzone były w salach ŻOKiS i na Miasteczku Ruchu Drogowego w Cedrach Wielkich. W cyklu zajęć teoretycznych odbywały się dodatkowo  pogadanki z Policją, Strażą Pożarną i Służbą Zdrowia. W celu uatrakcyjnienia zajęć zostały zakupione i wykorzystane niezbędne pomoce dydaktyczne, w tym gry edukacyjne, układanki przedstawiające znaki drogowe, pojazdy samochodowe, przybory i materiały plastyczne oraz autojeździki, mające na celu naukę poprzez doświadczanie. Zakupione autojeździki stanowiły narzędzie, na podstawie którego dzieci w sposób „namacalny” doświadczać mogły przepisów drogowych. Jednak zanim możliwe było przeżyć przygodę na torze drogowym, najpierw musiały zapoznać się z zasadami prawidłowego poruszania się. Każdy z uczestników zajęć  miał możliwość nauczyć się pokonywać całą trasę MRD wyposażonego w profesjonalną infrastrukturę drogową, co jest najlepszym sposobem poznania przepisów drogowych.

Podsumowaniem projektu była organizacja dnia bezpieczeństwa w formie festynu. W ramach imprezy odbyły się zajęcia z udziałem dzieci, rodziców, rodzin i mieszkańców Gminy Cedry Wielkie na MRD, gdzie uczestnicy projektu mogli pochwalić się nabytymi nowymi umiejętnościami i wiedzą. Dodatkowo w tym dniu odbyły się „wyścigi” na autojeździkach dla najmłodszych z uwzględnianiem przepisów ruchu drogowego.

W ramach wydarzenia uczestnicy projektu otrzymali poczęstunek i odznaczenia ufundowane przez Pana Janusza Golińskiego – Wójta Gminy Cedry Wielkie.

Projekt realizowany w 2016 r.

Projekt pozyskany i realizowany przez Żuławski Ośrodek Kultury i Sportu w Cedrach Wielkich przy współpracy ze Stowarzyszeniem Klub Sportowy Orlika Cedry Wielkie.

Szczegóły
Data dodania 17 sierpnia 2020
Wartość operacji: 5 500,00 zł
Wartość refundacji: 5 000,00 zł
Wartość wkładu własnego: 500,00 zł

Galeria