Ja w Internecie

Projekt pn. „Ja w Internecie”. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych”

FINANSOWANIE: Działanie 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych” finansowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Operator projektu - Fundacja Legalna Kultura. Program „Ja w Internecie” zarządzany przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa.

CELE PROJEKTU: Podniesienie kompetencji cyfrowych osób dorosłych, które w większym stopniu korzystałyby z usług świadczonych drogą elektroniczną w życiu zawodowym i prywatnym.

OPIS OPERACJI: Projekt złożony został w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Laboratorium Sztuki z Elbląga. 268 mieszkańców skorzystało z bezpłatnych szkoleń, dzięki którym mogli realizować swoje potrzeby informacyjne, kulturalne, biznesowe, administracyjne i społeczne w bezpieczny i legalny sposób przy wykorzystaniu nowoczesnych narzędzi cyfrowych.

Program obejmował finansowanie bezpłatnych szkoleń w okresie: grudzień 2018 – lipiec 2019 r., mających na celu podniesienie kompetencji cyfrowych osób dorosłych, które w większym stopniu korzystałyby z usług świadczonych drogą elektroniczną w życiu zawodowym i prywatnym.

W ramach projektu odbył się cykl szkoleń skierowanych do 268 mieszkańców Gminy Cedry Wielkie, obejmujących następujące zakresy tematyczne: 

  • Rodzic w Internecie,
  • Mój biznes w sieci,
  • Moje finanse i transakcje w sieci,
  • Działam w sieciach społecznościowych,
  • Tworzę własną stronę internetową (blog),
  • Rolnik w sieci
  • Kultura w sieci.

Każde szkolenie obejmowało 12 godzin. Uczestnicy mieli do dyspozycji 24 laptopy zakupione w ramach projektu, na których uczyli się obsługi komputera, posługiwania Internetem. Szkolenia odbywały się w Żuławskim Ośrodku Kultury i Sportu w Cedrach Wielkich. Gminnej Bibliotece Publicznej i Szkole Podstawowej w Cedrach Wielkich.

 

Projekt realizowany w 2018-2019 r.

Projekt pozyskany i realizowany przez Gminę Cedry Wielkie. Pomoc w realizacji - Żuławski Ośrodek Kultury i Sportu w Cedrach Wielkich.

Szczegóły
Data dodania 17 sierpnia 2020
Wartość operacji: 150 000,00 zł
Wartość refundacji: 150 000,00 zł
Wartość wkładu własnego: 0,00 zł

Galeria