Organizacja tradycyjnych warsztatów kulinarnych

Projekt pn. „Organizacja tradycyjnych warsztatów  kulinarnych – stworzenie lokalnej bazy żuławskich produktów tradycyjnych jako elementu Listy Produktów Tradycyjnych Województwa Pomorskiego”.

FINANSOWANIE: „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” w ramach złożonej oferty  na realizację  operacji ujętej w Planie Operacyjnym Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2016-2017.

CELE PROJEKTU: Głównym celem realizacji operacji jest aktywizacja mieszkańców wsi na rzecz podejmowania inicjatyw w zakresie rozwoju obszarów wiejskich, w tym kreowania miejsc pracy na terenach wiejskich.

OPIS OPERACJI: W ramach projektu przeprowadzone zostały następujące działania:

I. DZIAŁANIA PROMOCYJNE

Rekrutacja uczestników przeprowadzona została od 01.09. – 14.09.2016 r. na podstawie regulaminu rekrutacji.

Działania promocyjne zaplanowane w tym przedsięwzięciu miały ogromne znaczenie dla prawidłowej jego realizacji. Nawiązano współpracę w zakresie  patronów medialnych: 

- TV Północ (telewizja)
- Gmina Cedry Wielkie (strona www)
- Pruszcz.com (strona www)
- Stowarzyszenie „Żuławy Gdańskie” (strona www.zulawy.org)

Poza działaniami informacyjnymi przygotowane zostały plakaty i ulotki, które kolportowane były zarówno na terenie gminy Cedry Wielkie, jak i powiatu gdańskiego, a także na terenie powiatów sąsiadujących. Dodatkowo w lokalnej prasie zamieszczone zostały artykuły promujące wydarzenie i zapraszające do udziału w nim. Wszystkie działania promocyjne miały na celu uzyskanie jak największej frekwencji w zaplanowanych wydarzeniach.

II. PRELEKCJA NT. PROJEKTU I MOŻLIWOŚCI JAKIE DAJE REJESTRACJA PRODUKTÓW  I PODEJMOWANIE INICJATYW W ZAKRESIE ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH, W TYM KREOWANIA NOWYCH MIEJSC PRACY POPRZEZ WPROWADZENIE PRODUKTÓW ŻUŁAWSKICH 

W ramach tego działania w dniu 14.09.2016 r. odbyła się inauguracja wydarzenia, gdzie  zaprezentowane zostały założenia projektu, a także cele. Dodatkowo Pani PREZES – ELŻBIETA SKIRMUNTT-KUFEL zaprezentowała osiągnięcia Stowarzyszenia Żuławy Gdańskie w zakresie kuchni tradycyjnej opisane w publikacjach nawiązujących do wieloletniego konkursu kulinarnego „NIEBO W GĘBIE”. 

Na zakończenie projektu w dniu 14.11.2016 r. odbył się wykład, na którym Pan Piotr Hałuszczak - prezes Wojewódzkiego Związku Rolników Kółek i Organizacji Rolniczych zaprezentował tematykę związaną z rejestracją produktów tradycyjnych i przepisów z tym związanych. Dodatkowo Pani Krystyna Gierszewska opowiedziała o swojej działalności związanej z rejestracją produktów.

W ramach zadania odbyło się łącznie 5 godzin wykładów i prelekcji. 

III. SZKOLENIA, WARSZTATY KULINARNE  Z ZAKRESU TRADYCYJNYCH TECHNIK KULINARNYCH I SPOSOBÓW WYTWARZANIA PRODUKTÓW REGIONALNYCH NA BAZIE TRADYCYJNYCH PRZEPISÓW

W ramach zadania odbył się cykl szkoleń, warsztatów z zakresu tradycyjnej kuchni żuławskiej. Warsztaty przeprowadzone zostały przez wykwalifikowanego kucharza szkoleniowca i odbywały się w czwartki i soboty. Łącznie odbyło się średnio po 8 godzin zajęć tygodniowo. W ciągu 3 miesięcy szkoleniowych odbyło się 66 godzin zajęć. W ramach zadania przeprowadzono część teoretyczną i praktyczną bazujące zarówno na doświadczeniach Stowarzyszenia Żuławy Gdańskie (na podstawie publikacji i zarchiwizowanych materiałów), jak i na zapisach w starych recepturach z obszaru Żuław. 

W ramach zadania osoby uczestniczące w warsztatach zabezpieczone zostały w niezbędny sprzęt kuchenny, a także w produkty spożywcze. W trakcie warsztatów odbywały się przerwy kawowe. Dodatkowo całość wydarzenia i powstałe potrawy zostały uwiecznione za pośrednictwem aparatu fotograficznego. Zdjęcia wykonane podczas zajęć stanowią grafikę w publikacji.

Potrawy, które zostały przygotowane przez uczestników i te planowane do przygotowania bazują na doświadczeniach Stowarzyszenia Żuławy Gdańskie (na podstawie publikacji i zarchiwizowanych materiałów), jak i na zapisach w starych recepturach z obszaru Żuław. Osoby uczestniczące w warsztatach zabezpieczone zostały w niezbędny sprzęt kuchenny, a także w produkty spożywcze.

Z każdego działania została przygotowana dokumentacja fotograficzna. Zdjęcia wykonane podczas zajęć stanowiły grafikę w publikacji. 

IV. WYDANIE PUBLIKACJI NT. PROJEKTU I MOŻLIWOŚCI JAKIE DAJE REJESTRACJA PRODUKTÓW  I PODEJMOWANIE INICJATYW W ZAKRESIE ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH, W TYM KREOWANIA NOWYCH MIEJSC PRACY POPRZEZ WPROWADZENIE PRODUKTÓW ŻUŁAWSKICH. 

Zadanie to było zwieńczeniem kilkumiesięcznej pracy uczestników zajęć warsztatowych jak i podsumowaniem prelekcji. Opracowanie publikacji i jej kolportaż jest odpowiednim narzędziem, skierowanym do mieszkańców, chcących kontynuować promocję produktów regionalnych i starających się wprowadzić je na ministerialną listę produktów tradycyjnych. 

Za opracowanie i wydruk odpowiedzialne było Stowarzyszenie Żuławy Gdańskie.

Broszura z przepisami kulinarnymi ilustrowana fotografiami z warsztatów, zawierająca ok. 30 – 40 stron, kolorowe zdjęcia, oprawa miękka, lakierowana. Okładka 15,0 x 21,0. 

W dniach 10-15.12.2016 r. gotowe publikacje zostały przekazane wszystkim uczestnikom warsztatów kulinarnych, zainteresowanym tematyką mieszkańcom gminy, restauratorom i właścicielom gospodarstw agroturystycznych. Otrzymała je również Gminna Biblioteka Publiczna w Cedrach Wielkich, wszystkie koła gospodyń wiejskich zlokalizowane w Gminie Cedry Wielkie oraz w sąsiadujących żuławskich gminach powiatu gdańskiego (gminy: Suchy Dąb, Pruszcz Gdański, Pszczółki). 

Projekt realizowany w 2016 r.

Projekt pozyskany i realizowany przez Żuławski Ośrodek Kultury i Sportu w Cedrach Wielkich.

Szczegóły
Data dodania 17 sierpnia 2020
Wartość operacji: 25 730,00 zł
Wartość refundacji: 24 980,00 zł
Wartość wkładu własnego: 750,00 zł

Galeria