Remont pomostu wraz z oczyszczeniem stawu.

Projekt pn. „ZACHOWANIE I UPOWSZECHNIANIE RYBACKIEGO DZIEDZICTWA KULTUROWEGO POPRZEZ UPORZĄDKOWANIE OGÓLNODOSTĘPNEJ INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ - STAWU WRAZ Z POMOSTEM, ZWIĄZANEJ Z DZIAŁALNOŚCIĄ RYBACKĄ."

FINANSOWANIE: „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” w ramach Priorytetu 4 "Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej', objętego Programem Operacyjnym "Rybactwo i Morze", z wyłączeniem projektów grantowych.

CELE PROJEKTU:  Przedsięwzięcie 1.2.3. Promowanie, zachowanie lub upowszechnianie rybackiego dziedzictwa kulturowego

OPIS OPERACJI: W ramach projektu zrealizowano 3 główne działania:

 1. UPORZĄDKOWANIE STAWU I REMONT POMOSTU.

Oczyszczenie stawu, naprawę pomostu i uporządkowania terenu przyległego, pełniącego rolę ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej należącej do Żuławskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Cedrach Wielkich. 

Tak odnowiona infrastruktura pozwoliła na spełnienie celu ogólnego w ramach LSR czyli turystycznego wykorzystania rybackiego dziedzictwa kulturowego i zasobów naturalnych i przyczyniła się do rozwoju oferty kulturowo, rekreacyjno - turystycznej na terenie gminy. 

Z uwagi na ogólnodostępność obiektu infrastruktura przeznaczona jest do użytku publicznego. W ramach działania wykonane zostały pracę zgodnie z kosztorysem:

 • Przygotowanie placu budowy;
 • Oczyszczenie stawu
 • Odbudowa uszkodzonego pomostu umieszczonego bezpośrednio przy stawie
 • Uporządkowanie terenu, w tym. poprawienie ciągów pieszych wokół stawu
 • Uprzątnięcie placu budowy oraz zagospodarowanie terenu działki małą infrastrukturą turystyczną.
 1. DZIAŁANIA INFORMACYJNE PROMUJĄCE OBSZAR LGR I INFORMUJĄCE O PRZYZNANIU WSPARCIA PRZEZ LGR W RAMACH LSR              
 • promocja - wydruk plakatów. W ramach promocji wydrukowano plakaty (100 sztuk) wraz z kolportażem na terenie gminy Cedry Wielkie. Wszelkie informacje dotyczące projektu publikowane były na stronie Żuławskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Cedrach Wielkich oraz portalu społecznościowym facebook, a także na stronie Gminy Cedry Wielkie (www.cedry-wielkie.pl). Promocja realizowana była zarówno przed wydarzeniem, w trakcie realizacji jak i po jego zakończeniu.
 • tablica informacyjna. Tablica pamiątkowa zawierająca wszelkie informacji dotyczące realizacji projektu i jego finansowania. Dodatkowo zawarte są na niej informację promujące obszar LGR uwzględniającą turystyczne wykorzystania rybackiego dziedzictwa kulturowego i zasobów naturalnych.  Tablica wykonana z tworzywa sztucznego zamontowana na stałe w miejscu realizacji – ogólnodostępna infrastruktura turystyczna zlokalizowana przy Żuławskim Ośrodku Kultury i Spotu w Cedrach Wielkich.
 1. ORGANIZACJA FESTYNU PROMUJĄCEGO OBSZAR LGR                

Na zakończenie zorganizowano festyn podsumowujący projekt promujący rybę jako najlepszy produkt lokalny. W ramach tego wydarzenia zorganizowany został cykl przedsięwzięć w tym: warsztaty z plecenia sieci nawiązujące do historycznego i tradycyjnego rzemiosła rybackiego, został przygotowany poczęstunek oparty na potrawach tradycyjnych bazujących na rybach, została umieszczona tablica z gatunkiem ryb występujących na terenie Gminy Cedry Wielkie. 

 

W ramach festynu poniesione zostały koszty:  

 • oprawa artystyczna w tym: nagłośnienie, oświetlenie, obsługa techniczna.
 • animacje dla dzieci pt. "Ryba dobrze wpływa". W ramach zadania odbyły się animacje dla dzieci uczestniczących w festynie, animacje miały na celu również promocję całego przedsięwzięcia, które wpisuje się w cel szczegółowy: Ryba najlepszym produktem lokalnym obszaru LGR. Animacje przeprowadzone zostały przez wykwalifikowanego animatora, który przygotował autorski program specjalnie na to wydarzenie pt. "Ryba dobrze wpływa"
 • instruktor warsztatów plecenia sieci rybackich. W ramach zadania przeprowadzone zostały warsztaty z plecenia sieci nawiązujących do historycznego i tradycyjnego rzemiosła rybackiego opartego na potencjale i dziedzictwie obszaru wodnego LGR. W ramach zadania odbyły się zajęcia teoretyczne i warsztaty praktyczne bazujące na zapisach z obszaru Żuław.
 • materiały na warsztaty. Zakup materiałów niezbędnych do wykonania sieci rybackich.
 • poczęstunek. Przygotowany został poczęstunku dla wszystkich uczestników festynu - podsumowania projektu. Wszystkie podane danie oparte były na rybach występujących na terenie gminy Cedry Wielkie. Poczęstunek miał na celu promocję ryby jako najlepszego produktu lokalnego obszaru LGR.
 • tablica z rybami. W ramach promocji wykonano tablicę z gatunkami ryb występującymi na terenie Gminy Cedry Wielkie. Tablica zawiera zdjęcia oraz opisy ryb, a także miejsca występowania. Poprzez tablicę i zawarte w niej informacje planuje się promocję również poprzez uświadamianie mieszkańców, iż Gmina Cedry Wielkie leży w obszarze LGR gdzie w ramach  realizowanego projektu wykorzystane zostaną zasoby naturalne (oczyszczenie stawu wpisującego się w obszar wodny oraz wyjątkowa i niepowtarzalna architektura i walory przyrodnicze Żuław.)

 

CAŁKOWITY KOSZT REALIZACJI: 133 997,33 zł

KOSZTY KWALIFIKOWALNE OPERACJI: 133 997,33 zł

WNIOSKOWANA KWOTA POMOCY: 100 000,00 zł

POZIOM DOFINANSOWANIA DOTACJI: 74,63% zł

Szczegóły
Data dodania 9 września 2021

Galeria