Wakacje pod żaglami

Projekt pn. „Wakacje pod żaglami – wędrowne obozy żeglarskie dla młodzieży z terenu gminy Cedry Wielkie organizowane przez Żuławski Ośrodek Kultury i Sportu w Cedrach Wielkich wraz z wyposażeniem Ośrodka” 

FINANSOWANIE: Działanie 4.13 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” z zakresu małych projektów objętego programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

CELE OPERACJI: Organizacja obozów żeglarskich miała na  celu rozwój zainteresowań oraz pasji wśród najmłodszych mieszkańców Gminy Cedry Wielkie. Obozy miały na celu przybliżenie młodzieży tajników żeglarstwa i zachęcenia ich do uprawiania w przyszłości tej dziedziny sportu

OPIS OPERACJI: W ramach operacji przeprowadzone zostały dwa 10-ciodniowe turnusy na Przystani Żeglarskiej 
w Błotniku dla 10-cioosobowych grup młodzieży szkolnej   w wieku 13 - 18 lat z terenu Gminy Cedry Wielkie. 
Obozy i prowadzone w ramach nich szkolenia odbywały się na terenie przystani żeglarskiej w Błotniku oraz na wodach Martwej Wisły i rzek Mierzei Wiślanej. W ramach obozu odbyły się zajęcia praktyczne przeprowadzone przez członków GKM CEDRUS. Zajęcia teoretyczne zostały zrealizowane przy pomocy laptopa, rzutnika i ekranu projekcyjnego zakupionego w ramach projektu. Prezentacje oraz filmy poglądowe zostały przygotowane i przeprowadzone przez kadrę szkoleniową zatrudnioną w ramach projektu. Zajęcia praktyczne przeprowadzono na jednoosobowych żaglówkach klasy optymist. Uczestnicy obozu i kadra nocowali na przystani żeglarskiej w Błotniku. W celu prawidłowej organizacji obozu koniecznym był zakup śpiworów, wyżywienia, naczyń do przygotowania posiłków, stołów i krzeseł, sprzętu multimedialnego, itp.

Dzieci zdobywały i rozwijały swoje umiejętności z dziedziny żeglarstwa na zajęciach teoretycznych i praktycznych Obozowicze mieli zapewnioną opiekę wychowawców przez całą dobę, wyżywienie, nocleg i wiele interesujących atrakcji. 

Projekt realizowany w 2014 r.

Projekt pozyskany i realizowany przez Żuławski Ośrodek Kultury i Sportu w Cedrach Wielkich.

Szczegóły
Data dodania 13 sierpnia 2020
Wartość operacji: 36 860,21 zł
Wartość refundacji: 25 000,00 zł
Wartość wkładu własnego: 11 860,21zł

Galeria