Żuławy wczoraj i dziś

Projekt pn. „Organizacja imprezy kulturalnej – wystawy „Żuławy wczoraj i dziś” organizowanej przez Żuławski Ośrodek Kultury i Sportu w Cedrach Wielkich”.FINANSOWANIE: Działanie 4.13 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” z zakresu małych projektów objętego programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

CELE PROJEKTU: Poprawa warunków życia mieszkańców obszarów wiejskich i ich aktywizacja poprzez  organizowanie imprez kulturalnych - wystaw promujących obszar LSR

OPIS OPERACJI: W ramach zadania odbył się wernisaż w trzech gminach : Cedry Wielkie, Suchy Dąb i Pruszcz Gdański. Wystawa promująca Żuławy przedstawiała fotografie oraz opisy zabytków, domów podcieniowych, wiatraków,  budowli, maszyn, nie wykorzystywanych dotychczas w formie wystawy. Zdjęcia przedstawiały obiekty znajdujące się na Żuławach „kiedyś” i „dziś”. Opisy wykonano w dwóch  językach: polskim i niemieckim ze względu na ilość turystów odwiedzających tereny dawniej przez nich zamieszkiwane. Wystawa  pozwoliła uczestnikom – mieszkańcom obszarów wiejskich poznać historię i porównać zmiany, które powstały na przełomie minionych lat.

ŻOKiS po zakończonym projekcie będzie udostępniał zainteresowanym Gminom z obszaru Żuław elementy wystawy tj. plansze z fotografiami i opisami obiektów tak, aby i inne gminy mogły budować tożsamość Żuław poprzez nowy produkt.Przybliżenie turystom zmian zachodzących na Żuławach na przestrzeni wieków, a także tradycji połączonej z wykorzystaniem walorów turystycznych  przyczyniła się bezpośrednio do poszerzenia zainteresowania Żuławami i atrakcji na nich zlokalizowanymi. Dodatkowo poprzez doposażenie istniejącego już obiektu pełniącego funkcje społeczno – kulturalne możliwe będzie zintensyfikowanie oferty kulturowej i turystycznej. 

W ramach projektu zakupiono elementy stelaża  ekspozycyjnego  wykonanego z aluminium (28 części pionowych o długości 230 cm, 56 części poziomych o długości 100 cm, 28 okrągłych stojaków pod części pionowe). Przygotowane zostały aktualne zdjęcia i ich obróbka graficzna – wkład własny niefinansowy

3. Pozyskanie starych zdjęć i ich obróbka graficzna – wkład własny niefinansowy

4. Przygotowanie tablic w ilości 23 sztuk wykonanych z płyty PCV o wymiarach 180x100

5. Przygotowanie opisu – wkład własny niefinansowy

6. Tłumaczenie opisu koszt 

7. Kosz transportu wystaw 

8. Przygotowanie sal na wernisaże

9. Oświetlenie

Wszystkie ww. koszty oszacowane zostały na podstawie rozeznania rynku (zapytania ofertowe, konsultacje telefoniczne), a wybór wykonawcy usług dokonany został z uwagi na najkorzystniejszą cenę. 

W pierwszym etapie operacji przygotowana została wystawa starych fotografii  "Żuławy wczoraj i dziś", zakupiono stelaż ekspozycyjny wykonany z aluminium, przygotowane zostały tablice ekspozycyjne w ilości 23 sztuk. W drugim etapie realizacji zadania odbyły się trzy wystawy w trzech gminach: Cedry Wielkie, Suchy Dąb i Pruszcz Gdański. Wystawa miała na celu promocję Żuław, na fotografiach pojawiły się obiekty zabytkowe z terenu Gminy Cedry Wielkie „kiedyś i dziś”. Wystawa pozwoliła mieszkańcom poznać historię i porównać zmiany, które powstały na przełomie minionych lat. W wernisażach udział wzięło około 300 osób. 

Projekt realizowany w 2015 r.

Projekt pozyskany i realizowany przez Żuławski Ośrodek Kultury i Sportu w Cedrach Wielkich.

Szczegóły
Data dodania 17 sierpnia 2020
Wartość operacji: 28 044,40 zł
Wartość refundacji: 18 571,52 zł
Wartość wkładu własnego: 9472,88 zł

Galeria