Gimnastyka dla Pań

Gimnastyka dla Pań

Gdzie? Hala
Kiedy? Wtorek: 17:45 - 18:45
Czwartek: 17:45 - 18:45
Dla kogo? Dorośli
Za ile? jednorazowe wejście: 25 zł
4 wejścia: 70 zł
8 wejść: 120 zł
12 wejść: 140 zł
open: 160 zł

Cennik zajęć Gimnastyka dla Pań

Płatności za zajęcia Gimnastyka dla Pań dokonujemy przelewem na konto 
klubu fitness Bingo Agnieszka Dębkowska 
nr konta: 06 1240 1617 1111 0000 1372 9594 
tytułem: gimnastyka + imię i nazwisko uczestnika + miesiąc

W przypadku zajęć, które występują częściej niż raz w tygodniu, należy zadeklarować w którym dniu tygodnia będzie się uczęszczać w zajęciach.

Prześlij do nas kartę zgłoszenia