Dołącz do nas

aktualnie na stronie:

Dla każdego coś fajnego

Projekt pn. : „ Dla każdego coś fajnego – warsztaty muzyczne, witrażu oraz nordic walking w Żuławskim Ośrodku Kultury i Sportu w Cedrach Wielkich”
Wartość operacji: 29 927,61 zł
Wartość refundacji: 19 062, 68 zł
Wartość wkładu własnego: 10 864, 93 zł
Cel operacji: Głównym celem projektu była aktywizacja i stworzenie możliwości rozwoju zainteresowań oraz pasji wśród mieszkańców gminy Cedry Wielkie. Stworzenie im możliwości aktywnego spędzania wolnego czasu i zdobycie nowych doświadczeń  i umiejętności poprzez udział w warsztatach: muzycznych, witrażu oraz treningach nordic walking. Stworzenie atrakcyjnej oferty rekreacyjnej i kulturalnej wpłynęło na poprawę jakości życia, gdyż zwiększyła się dostępność do miejsca publicznego. Pobudzone zostało również życie kulturalne w gminie oraz nastąpiła integracja lokalnej społeczności.
Opis operacji: Projekt polegał na przeprowadzeniu trzech rodzajów warsztatów: muzycznych, witrażu oraz nordic walking. Pierwszy rodzaj warsztatów to warsztaty muzyczne, które zakładały edukację dzieci i młodzieży z zakresu gry na różnych instrumentach, a tym samym zachęcanie do wspólnego śpiewu, promocję wartości jakie niesie muzyka i wspólny śpiew. Warsztaty prowadzone były przez profesjonalnego nauczyciela muzyki , posiadającego wykształcenie kierunkowe umożliwiające pracę na stanowisku instruktora. Grupa uczących się liczyła 25 osób w różnym wieku. Zajęcia skierowane były w pierwszej kolejności do dzieci, młodzieży oraz dorosłych z terenu Gminy Cedry Wielkie, którzy zdobyli podstawę gry w projekcie realizowanym przez ŻOKiS w 2010 roku. W drugiej kolejności przyjmowani byli chętni, którzy nie brali udziału we wcześniejszych warsztatach. Warsztaty odbywały się w pomieszczeniach ŻOKiS w godzinach popołudniowych, dwa razy w tygodniu przez dwie godziny – łącznie 28 spotkań w terminie od października 2011 do końca stycznie 2012 r. warsztaty kończył ponad trzygodzinny bożonarodzeniowy koncert. Członkowie zespołu korzystali z instrumentów muzycznych znajdujących się na wyposażeniu ośrodka a w tej edycji dokupiona została perkusja elektroniczna oraz zestaw mikrofonów.  Drugim rodzajem zajęć przeprowadzonych w ramach projektu były warsztaty witrażu prowadzone przez profesjonalnego instruktora. Z uwagi na specyfikę wykonania warsztaty przeznaczone były dla młodzieży od 13 roku życia   i osób dorosłych. Pod okiem instruktora uczestnicy poznawali tajniki łączenia szkła z metalem i tworzyli niepowtarzalne wzory. Warsztaty odbywały się w ŻOKiS przez okres 4 miesięcy, 2 razy w tygodniu po dwie godziny. Łącznie odbyło się 25 spotkań w okresie od grudnia br. do marca 2012 r. Zwieńczeniem warsztatów był wernisaż prac przygotowany przez wolontariuszy. Do prowadzenia zajęć zostały zakupione potrzebne materiały takie jak: lutownica, grot powlekany, podstawka pod lutownicę, szlifierka. Trzecim rodzajem zajęć były treningi nordic walking – skierowane do osób dorosłych w różnym wieku. Zajęcia prowadzone były raz w tygodniu po dwie godziny przez wykwalifikowaną instruktorkę. Przeprowadzono 25 treningów w okresie od października 2011 do marca 2012 r. Do profesjonalnego treningu niezbędny był zakup kijków. Warsztaty miały na celu naukę poprawnego trzymania kijków i prawidłowego chodzenia z nimi oraz rozpropagowanie tej formy rekreacji wśród mieszkańców. Zwieńczeniem warsztatów był rajd wyznaczoną trasą Cedry Wielkie – Trutnowy – Miłocin – Cedry Wielkie połączony ze wspólnym posiłkiem.

 

Galeria: Warsztaty muzyczne

Galeria: Warsztaty Nordic Walking

 

Galeria: warszataty witrażu