Dołącz do nas

aktualnie na stronie:

Żuławy wczoraj i dziś

Projekt pn.: „Organizacja imprezy kulturalnej – wystawy „Żuławy wczoraj i dziś” organizowanej przez Żuławski Ośrodek Kultury i Sportu w Cedrach Wielkich”
Wartość operacji: 28 289,80 zł
Wartość refundacji: 23 413,80 zł
Wartość wkładu własnego: 4 876,00 zł
Cel operacji: poprawa warunków życia mieszkańców obszarów wiejskich i ich aktywności poprzez organizowanie imprez kulturalnych – wystaw promujących obszar LSR ( Lokalna Strategia Rozwoju).
Opis operacji: w ramach przedsięwzięcia pn. Organizacja imprezy kulturalnej – wystawy „ Żuławy wczoraj i dziś” organizowanej przez Żuławski Ośrodek Kultury i Sportu w Cedrach Wielkich planuje się działanie związane z organizacją trzech wystaw fotograficznych. W ramach zadania zaplanowano wernisaż w trzech gminach: Cedry Wielkie, Suchy Dąb i Pruszcz Gdański8. Wystawa promująca Żuławy przedstawiać będzie fotografie oraz opisy zabytków, domów podcieniowych, wiatraków, budowli, maszyn, nie wykorzystywanych dotychczas w formie wystawy. Zdjęcia przedstawiać będą obiekty znajdujące się na Żuławach „kiedyś” i „dziś”. Opisy będą w dwóch językach: polskim i niemieckim ze względu na ilość turystów odwiedzających tereny dawniej przez nich zamieszkiwane. Wystawa pozwoli uczestnikom – mieszkańcom obszarów wiejskich poznać historię i porównać zmiany, które powstały na przełomie minionych lat. Z powstałego produktu w szczególności korzystać będą mieszkańcy gmin: Cedry Wielkie, Suchy Dąb i Pruszcz Gdański, z uwagi na lokalizację na Żuławach. ŻOKiS po zakończonym projekcie będzie udostępniał zainteresowanym Gminom z obszaru Żuław elementy wystawy tj. plansze z fotografiami i opisami obiektów, tak aby i inne gminy mogły budować tożsamość Żuław poprzez nowy produkt. Ze względu na aspekt promocyjny Żuław istnieją przesłanki, że tego typu przedsięwzięcie wpłynie na wzrost ruchu turystycznego poprzez szerzenie atrakcji turystycznej jaką są Żuławy Gdańskie. Przybliżenie turystom zmian zachodzących na Żuławach na przestrzeni wieków a także tradycji połączonej z wykorzystaniem walorów turystycznych przyczyni się bezpośrednio do poszerzenia zainteresowania Żuławami i atrakcji na nich zlokalizowanymi.