Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Stworzenie i wyposażenie Centrum Informacji Rybackiej

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY w ramach zadania „Zachowanie i upowszechnianie rybackiego dziedzictwa kulturowego poprzez stworzenie i wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej – Centrum Informacji Rybackiej przeznaczonej na użytek publiczny, historyczny i terytorialnie związanej z działalnością rybacką” 

Szczegóły
Data dodania 23 stycznia 2023
Powiązane wiadomości

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty -przetarg 01.2023