"Pomorskie Żagle Wiedzy"

Jesteśmy w grupie 43 zaangazowanych gmin, które realizują projekt Samorządu Województwa Pomorskiego.

W projekcie realizowanym na terenie gminy Cedry Wielkie na zajęciach praktycznych udział wzięło 270 dzieci.

Więcej informacji o projekcie -> zaglewiedzy.pomorskie.eu

#samorządwojewództwapomorskiego

#gminacedrywielkie

#pomorskieżaglewiedzy

Szczegóły
Data dodania 22 września 2022