REKLAMA- OGŁOSZENIE W BIULETYNIE „NOWINY ŻUŁAWSKIE”

Żuławski Ośrodek Kultury i Sportu w Cedrach Wielkich umożliwia zamieszczenie reklamy w biuletynie, którego jest wydawcą. Biuletyn „Nowiny Żuławskie” swoim zasięgiem obejmuje Gminę Cedry Wielki i jest wydawany 3-4 razy w ciągu roku w nakładzie 1000 egzemplarzy. Rozprowadzany jest on na terenie gminy w miejscach ogólnie dostępnych: urzędy, ośrodki zdrowia, sklepy, itp. Biuletyn jest gazetą darmową dla społeczeństwa. Naszym celem jest umożliwienie najtańszego i najskuteczniejszego dotarcia do indywidualnego klienta. Staramy się by stosunek skuteczności do ceny reklamy był jak najwyższy. Z racji wyżej wymienianej relacji skuteczność i dotarcie do klienta indywidualnego jest wyższa niż przy ulotkach indywidualnych firm, które nie docierają poza grupę już istniejących klientów.
Z drugiej strony staramy się ułatwić mieszkańcom dostęp do ofert producentów, handlowców i firm usługowych z tego terenu.

Cennik dotyczy zamieszczenia jednorazowej reklamy.

REKLAMA PODCZAS WYDARZENIA ORGANIZOWANEGO PRZEZ ŻOKIS

Oferujemy możliwość wystawienia materiałów reklamowych na terenie obiektu, wywieszenia lub wystawienia reklam na obiekcie oraz przy scenie, a także inne formy reklamy, w tym reklamę internetową i głosową. Jesteśmy również otwarci na inne propozycje form reklamy w czasie organizowanego przez nas wydarzenia.

Cennik dotyczy zamieszczenia jednorazowej reklamy.

  • Reklama głosowa (kilkukrotne wyczytanie przez spikera nazwy firmy jako jednego ze sponsorów wydarzenia) – 100 zł
  • Reklama internetowa w zapowiedzi wydarzenia i w relacji po wydarzeniu (Facebook i strona internetowa ŻOKiS i Gminy Cedry Wielkie) i oznaczenie/wskazanie firmy jako jednego ze sponsorów wydarzenia – 100 zł
  • Plakaty (do 5 sztuk) i materiały reklamowe (np. ulotki), umieszczone/rozdawane na obiekcie – 150 zł
  • Stand reklamowy, potykacz/stojak reklamowy, roll-up, umieszczony na obiekcie – 100 zł za 1 sztukę
  • Stand reklamowy, potykacz/stojak reklamowy, roll-up, umieszczony przy scenie – 150 zł za 1 sztukę
  • Baner reklamowy do 2 metrów kwadratowych powierzchni, umieszczony przy scenie i widoczny z trybun – 150 zł za sztukę
  • Baner reklamowy powyżej 2 metrów kwadratowych powierzchni, umieszczony przy scenie i widoczny z trybun – 250 zł za sztukę