Cennik wypożyczeń

Żuławski Ośrodek Kultury i Sportu w Cedrach Wielkich prowadzi wypożyczenia naczyń i sprzętu będącego własnością ośrodka. Cennik zamieszczony poniżej obowiązuje od 1 stycznia 2013 r.

Cennik wypożyczeń na zewnątrz

Naczynia i sztućce:

 • komplet naczyń na 1 osobę (talerz głęboki, płytki, deserowy,) – 5 zł / komplet
 • sztućce na 1 osobę (łyżka, łyżeczka, nóż, widelec) – 2zł / komplet
 • wazy, półmiski, dzbanki, miski, itp. – 2 zł / szt.
 • obrusy – 5 zł / szt.

Dodatkowo należy doliczyć kaucję zwrotną w wysokości 100 zł

Stoły, ławki i krzesła:

 • stoły piwne – 10 zł / szt.
 • ławki piwne – 5 zł / szt.
 • stoły składane – 10 zł / szt.
 • stoły drewniane – 20 zł / szt.
 • krzesła składane – 3 zł / szt.
 • krzesła konferencyjne – 5 zł / szt.

Dodatkowo należy doliczyć kaucję zwrotną w wysokości 100 zł

Inne

 

 • sztalugi – 5 zł / szt. ( należy przy wypożyczeniu doliczyć kaucję w wysokości 50 zł).
 • rzutnik multimedialny – 100 zł 
 • sprzęt nagłaśniający – 100 zł

Dodatkowo należy doliczyć kaucję zwrotną w wysokości 100 zł

Podane kwoty to ceny brutto

Należy pamiętać o tym, że zgodnie z kodeksem cywilnym, po zakończeniu najmu Najemca ma obowiązek zwrócić Wynajmującemu sprzęt w stanie niepogorszonym (nie dotyczy to jedynie zużycia rzeczy, które podlegają zużyciu, mimo prawidłowego ich używania). Ze względu na istnienie tego obowiązku wszystkie wypożyczenia sprzętu będą odbywać się przy sporządzonym protokole zdawczo – odbiorczym, na podstawie którego zostanie dokonana ocena, czy podmioty wypożyczenia zostały oddane w stanie niepogorszonym. Protokół zdawczo-odbiorczy jest dokumentem mającym na celu zabezpieczenie interesów zarówno Wynajmującego, jak i Najemcy. Protokół zdawczo-odbiorczy powinien być sporządzony w dniu przekazania sprzętu Najemcy i ponownie w dniu oddania sprzętu Wynajmującemu.