Grupa zainteresowań o tematyce kulinarnej w obiekcie ŻOKiS-u

Projekt pn. „Stworzenie zorganizowanej grupy zainteresowań o tematyce kulinarnej w obiekcie Żuławskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Cedrach Wielkich opartej na potencjale i dziedzictwie obszaru Żuław”

FINANSOWANIE: „Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja została zrealizowana w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020.

CELE PROJEKTU: Aktywna lokalna społeczność uczestnicząca w inicjatywach –prace remontowe i zajęcia skierowane do społeczności lokalnej Gminy Cedry Wielkie miały za zadanie stworzenie zorganizowanej grupy  zainteresowań o tematyce kulinarnej opartej na potencjale i dziedzictwie obszaru Żuław. Wszystkie podejmowane w projekcie działania przyczyniły się bezpośrednio do wzrostu aktywności społeczności lokalnej.

OPIS OPERACJI: W ramach projektu wykonany został remont kuchni w obiekcie Żuławskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Cedrach Wielkich. Wykonano prace rozbiórkowe, prace malarskie, położono płytki w pomieszczeniu kuchennym, odnowione zostały instalacje wodne i kanalizacyjne. 

Podczas inauguracji wydarzenia odbyła się prelekcja z zakresu „MOŻLIWOŚCI FORMALIZOWANIA GRUP NIEFORMALNYCH W STOWARZYSZENIA”

Zajęcia prowadził wykwalifikowany kucharza – szkoleniowca – Artur Stanek.

Uczestnicy doświadczyli na zajęciach wielu atrakcji i  stworzyli mnóstwo pysznych tradycyjnych potraw. W ramach zadania odbył się cykl zajęć teoretycznych, warsztatów praktycznych z zakresu tradycyjnej kuchni opartej na potencjale i dziedzictwie obszaru Żuław - łącznie 72 godziny szkoleniowe w ciągu 3 miesięcy. Zajęcia obejmowały innowacyjne techniki kulinarne. Chętni mogli nauczyć się gotowania: metodą sous-vide, na parze, pod ciśnieniem, ale i blanszowania czy flambirowania.

Potrawy, które zostały przygotowane przez uczestników bazowały na zapisach w starych recepturach z obszaru Żuław. Osoby uczestniczące w warsztatach zostały zabezpieczone w niezbędny sprzęt kuchenny, a także w produkty spożywcze. Z każdego działania została przygotowana dokumentacja fotograficzna. Zdjęcia wykonane podczas zajęć stanowią grafikę w publikacji.  Opracowanie publikacji i jej kolportaż jest narzędziem skierowanym do mieszkańców, którzy chcą kontynuować promocję produktów regionalnych.

Na zakończenie projektu odbyła się Gala Podsumowująca całe przedsięwzięcie wraz z poczęstunkiem przygotowanym przez uczestników warsztatów, na której kursanci otrzymali certyfikaty.

Projekt został zrealizowany.

Projekt pozyskany i realizowany przez Stowarzyszenie Gdański Klub Morski „CEDRUS”

Szczegóły
Data dodania 19 lipca 2021
Wartość operacji: 51 999,20 zł
Wartość refundacji: 51 999,00 zł
Wartość wkładu własnego: 0,00 zł

Galeria