Stworzenie i wyposażenie Centrum Informacji Rybackiej, festyn oraz inne działania promujące obszar LGR

Projekt pn. „Zachowanie i upowszechnianie rybackiego dziedzictwa kulturowego poprzez Stworzenie i wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej - Centrum Informacji Rybackiej przeznaczonej na użytek publiczny, historycznie i terytorialnie związanej z działalnością rybacką"

 

FINANSOWANIE: „Zachowanie i upowszechnianie rybackiego dziedzictwa kulturowego poprzez  Stworzenie i wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej - Centrum Informacji Rybackiej przeznaczonej na użytek publiczny, historycznie i  terytorialnie związanej z działalnością rybacką” finansowanego w ramach działania 4.2 „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność" w ramach Priorytetu 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze"

CELE PROJEKTU:  Cel ogólny: Turystyczne wykorzystanie rybackiego dziedzictwa kulturowego i zasobów naturalnych 
Cel szczegółowy: Ryba najlepszym produktem lokalnym obszaru LGR

OPIS OPERACJI:  Przedmiotem wniosku było zachowanie i upowszechnianie rybackiego dziedzictwa kulturowego poprzez  stworzenie i wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej - Centrum Informacji Rybackiej przeznaczonej na użytek publiczny, historycznie i  terytorialnie związanej z działalnością rybacką.  Stworzenie tej infrastruktury było możliwe poprzez wykonanie robót ogólnobudowlanych związanych z budową i wykończeniem pomieszczenia na piętrze budynku bosmanatu.

W ramach projektu zrealizowano 3 główne działania:
I STWORZENIE I WYPOSAŻENIE INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ I REKREACYJNEJ - CENTRUM INFORMACJI RYBACKIEJ. 
W ramach robót ogólnobudowlanych związanych z budową i wykończeniem pomieszczenia na piętrze budynku bosmanatu stworzono miejsce niezbędnego do prowadzenia działań w zakresie promocji i informacji nt. rybackiego dziedzictwa kulturowego. W ramach działania zmieniono układ przestrzenny na piętrze przystani żeglarskiej w Błotniku . W centralnej części budynku, w miejscu pustki nad parterem wykonano strop i pomieszczenie wydzielone od korytarza witryną szklaną. Poprzez dokonanie takiego wydzielenia stworzono nową funkcję obiektu ukierunkowaną na promocję rybackości.

W ramach prowadzonych prac ogólnobudowlanych zostały następujące prace zgodne z kosztorysem: 

 1. Roboty przygotowawcze
 2. Strop nad parterem
 3. Posadzki poddasza
 4. Sufity podwieszane
 5. Stolarka
 6. Tynki i gładzie gipsowe, malowanie
 7. Kanały wentylacyjne
 8. Montaż instalacji centralnego ogrzewania
 9. Rozbudowa rozdzielni głównej
 10. Instalacje elektryczne odbiorcze - rozbudowa

Wyposażono infrastrukturę turystycznej i rekreacyjnej - Centrum Informacji Rybackiej

II DZIAŁANIA INFORMACYJNE PROMUJĄCE OBSZAR LGR I INFORMUJĄCE  O PRZYZNANIU WSPARCIA PRZEZ LGR W RAMACH LSR       

Postawiono tablicę pamiątkową zawierającą wszelkie informacje dotyczące realizacji projektu i jego finansowania. Dodatkowo są na niej zawarte informacje promujące obszar LGR uwzględniające turystyczne wykorzystanie rybackiego dziedzictwa kulturowego i zasobów naturalnych.  Tablica, wykonana z tworzywa sztucznego, jest zamontowana na stałe w  miejscu realizacji  operacji. 

W lokalnej prasie zamieszczono artykuły promujące wydarzenie i zapraszające do udziału w nim.  Działania promocyjne były realizowane zarówno przed wydarzeniem jak i po jego zakończeniu, co miało na celu rozpowszechnienie w jak największym kręgu zainteresowanych informacji nt. przedsięwzięcia i jego finansowania.

III ORGANIZACJA FESTYNU PROMUJĄCEGO OBSZAR LGR  

Na zakończenie odbył się festyn podsumowujący projekt promujący rybę jako najlepszego produktu lokalnego. W ramach tego wydarzenia zorganizowano cykl przedsięwzięć w tym: warsztaty z plecenia sieci nawiązujące do historycznego i tradycyjnego rzemiosła rybackiego. W ramach podsumowania przygotowano poczęstunek oparty na potrawach tradycyjnych bazujących na rybach. Przy stawie umieszczono tablicę z gatunkiem ryb występujących na terenie Gminy Cedry Wielkie.  

W ramach festynu - podsumowania projektu zorganizowano cykl przedsięwzięć w tym:

 • Zawody wędkarskie wraz z nagrodami.

Do konkursu zgłosiło się aż 18 wędkarzy z tereny Gminy Cedry Wielkie, gdzie pod okiem Prezesa Koła PZW 127 „Żuławy” Cedry Wielkie pełniącego funkcję Sędziego Głównego odbywały się zawody w następujących klasyfikacjach:

 • Kategoria: OPEN 25 +
  • I MIEJSCE
  • II MIEJSCE
  • III MIEJSCE
 • Kategoria: OPEN do lat 25
  • I MIEJSCE
  • II MIEJSCE
  • III MIEJSCE
 • Wyróżnienia:
  • Największa ryba
  • Najstarszy zawodnik
  • Najmłodszy zawodnik
 • Animacje dla dzieci pt. "Wodne opowieści". 

W ramach zadania odbyły się animacje dla dzieci uczestniczących w festynie, animacje miały na celu również promocję całego przedsięwzięcia, które wpisuje się w cel szczegółowy: Ryba najlepszym produktem lokalnym obszaru LGR. Animacje przeprowadzone zostały przez wykwalifikowanego animatora, który przygotował autorski program pt. "Wodne opowieści " przygotowany specjalnie na to wydarzenie.

 • Prelegent  pt. Rybactwo śródlądowe w świadomości społecznej. W ramach zadania przeprowadzono prelekcję  w zakresie rybactwa.  Warsztaty przeprowadzone zostały przez wykwalifikowanego prelegenta – kucharza podczas festynu podsumowującego projekt. Odbyły się łącznie 2 godziny prelekcji w ciągu 1 dnia. W ramach zadania przeprowadzono zajęcia teoretyczne głównie dla Kół Gospodyń Wiejskich z terenu powiatu gdańskiego. 
 • Koncert szantowy wraz z oprawą artystyczną w tym: nagłośnienie, oświetlenie, obsługa techniczna, wynajem sceny. W ramach zadania odbył się koncert szantowy dla uczestników festynu. Koncert miał  na celu również promocję całego przedsięwzięcia, które wpisuje się w cel szczegółowy: Ryba najlepszym produktem lokalnym obszaru LGR. Koncert wykonany przez profesjonalny zespół muzyczny, który przygotował autorski program przygotowany specjalnie na to wydarzenie.
 • Poczęstunek. W ramach zadania przygotowany został poczęstunek dla uczestników festynu - podsumowania projektu. 
 • Tablica z rybami. Wykonano tablicę promującą gatunki ryb występujących na terenie Gminy Cedry Wielkie. Tablica zawiera zdjęcia oraz opisy ryb, a także miejsca występowania. Poprzez tablicę i zawarte w niej informacje można było uświadamiać mieszkańców, iż Gmina Cedry Wielkie leży w obszarze LGR gdzie w ramach realizowanego projektu wykorzystane zostaną zasoby naturalne występujące m.in. w Martwej Wiśle.

 

CAŁKOWITY KOSZT REALIZACJI: 185 730,63 zł

KOSZTY KWALIFIKOWALNE OPERACJI: 180 935,35 zł

WNIOSKOWANA KWOTA POMOCY: 100 000,00 zł

POZIOM DOFINANSOWANIA DOTACJI: 55,27%

 

Zdjęcia z wydarzenia można obejrzeć w galerii: http://zokis.eu/galeria/2023/-50

Szczegóły
Data dodania 15 maja 2023