FESTYN PROMUJĄCY OBSZAR LGR

.

W dniu 13 maja 2023 r. odbył się festyn promujący obszar LGR, zorganizowany w ramach projektu pn. „Zachowanie i upowszechnianie rybackiego dziedzictwa kulturowego poprzez  Stworzenie i wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej - Centrum Informacji Rybackiej przeznaczonej na użytek publiczny, historycznie i  terytorialnie związanej z działalnością rybacką” finansowanego w ramach działania 4.2 „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność" w ramach Priorytetu 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze"

W ramach festynu - podsumowania projektu zorganizowano cykl przedsięwzięć w tym:

 • Zawody wędkarskie wraz z nagrodami.

Do konkursu zgłosiło się aż 18 wędkarzy z tereny Gminy Cedry Wielkie, gdzie pod okiem Prezesa Koła PZW 127 „Żuławy” Cedry Wielkie pełniącego funkcję Sędziego Głównego odbywały się zawody w następujących klasyfikacjach:

 • Kategoria: OPEN 25 +
  • I MIEJSCE
  • II MIEJSCE
  • III MIEJSCE
 • Kategoria: OPEN do lat 25
  • I MIEJSCE
  • II MIEJSCE
  • III MIEJSCE
 • Wyróżnienia:
  • Największa ryba
  • Najstarszy zawodnik
  • Najmłodszy zawodnik

 

 • Animacje dla dzieci pt. "Wodne opowieści". 

W ramach zadania odbyły się animacje dla dzieci uczestniczących w festynie, animacje miały na celu również promocję całego przedsięwzięcia, które wpisuje się w cel szczegółowy: Ryba najlepszym produktem lokalnym obszaru LGR. Animacje przeprowadzone zostały przez wykwalifikowanego animatora, który przygotował autorski program pt. "Wodne opowieści " przygotowany specjalnie na to wydarzenie.

 • Prelegent  pt. Rybactwo śródlądowe w świadomości społecznej. W ramach zadania przeprowadzono prelekcję  w zakresie rybactwa.  Warsztaty przeprowadzone zostały przez wykwalifikowanego prelegenta – kucharza podczas festynu podsumowującego projekt. Odbyły się łącznie 2 godziny prelekcji w ciągu 1 dnia. W ramach zadania przeprowadzono zajęcia teoretyczne głównie dla Kół Gospodyń Wiejskich z terenu powiatu gdańskiego. 
 • Koncert szantowy wraz z oprawą artystyczną w tym: nagłośnienie, oświetlenie, obsługa techniczna, wynajem sceny. W ramach zadania odbył się koncert szantowy dla uczestników festynu. Koncert miał  na celu również promocję całego przedsięwzięcia, które wpisuje się w cel szczegółowy: Ryba najlepszym produktem lokalnym obszaru LGR. Koncert wykonany przez profesjonalny zespół muzyczny, który przygotował autorski program przygotowany specjalnie na to wydarzenie.
 • Poczęstunek. W ramach zadania przygotowany został poczęstunek dla uczestników festynu - podsumowania projektu.
 • Tablica z rybami. Wykonano tablicę promującą gatunki ryb występujących na terenie Gminy Cedry Wielkie. Tablica zawiera zdjęcia oraz opisy ryb, a także miejsca występowania. Poprzez tablicę i zawarte w niej informacje można było uświadamiać mieszkańców, iż Gmina Cedry Wielkie leży w obszarze LGR gdzie w ramach realizowanego projektu wykorzystane zostaną zasoby naturalne występujące m.in. w Martwej Wiśle.
Szczegóły
Data dodania 15 maja 2023
 • FESTYN PROMUJĄCY OBSZAR LGR
  FESTYN PROMUJĄCY OBSZAR LGR
 • FESTYN PROMUJĄCY OBSZAR LGR
  FESTYN PROMUJĄCY OBSZAR LGR
 • FESTYN PROMUJĄCY OBSZAR LGR
  FESTYN PROMUJĄCY OBSZAR LGR
 • FESTYN PROMUJĄCY OBSZAR LGR
  FESTYN PROMUJĄCY OBSZAR LGR
 • FESTYN PROMUJĄCY OBSZAR LGR
  FESTYN PROMUJĄCY OBSZAR LGR
 • FESTYN PROMUJĄCY OBSZAR LGR
  FESTYN PROMUJĄCY OBSZAR LGR
 • FESTYN PROMUJĄCY OBSZAR LGR
  FESTYN PROMUJĄCY OBSZAR LGR
 • FESTYN PROMUJĄCY OBSZAR LGR
  FESTYN PROMUJĄCY OBSZAR LGR
 • FESTYN PROMUJĄCY OBSZAR LGR
  FESTYN PROMUJĄCY OBSZAR LGR
 • FESTYN PROMUJĄCY OBSZAR LGR
  FESTYN PROMUJĄCY OBSZAR LGR
 • FESTYN PROMUJĄCY OBSZAR LGR
  FESTYN PROMUJĄCY OBSZAR LGR
 • FESTYN PROMUJĄCY OBSZAR LGR
  FESTYN PROMUJĄCY OBSZAR LGR
 • FESTYN PROMUJĄCY OBSZAR LGR
  FESTYN PROMUJĄCY OBSZAR LGR
 • FESTYN PROMUJĄCY OBSZAR LGR
  FESTYN PROMUJĄCY OBSZAR LGR
 • FESTYN PROMUJĄCY OBSZAR LGR
  FESTYN PROMUJĄCY OBSZAR LGR
 • FESTYN PROMUJĄCY OBSZAR LGR
  FESTYN PROMUJĄCY OBSZAR LGR
 • FESTYN PROMUJĄCY OBSZAR LGR
  FESTYN PROMUJĄCY OBSZAR LGR
 • FESTYN PROMUJĄCY OBSZAR LGR
  FESTYN PROMUJĄCY OBSZAR LGR