Komunikat Lokalnej Grupy Rybackiej

.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka - Rybacka Brać Mierzei ogłasza dwa nabory wniosków o dofinansowanie operacji w zakresie działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanego przez społeczność” w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze”, z wyłączeniem projektów grantowych w ramach następujących przedsięwzięć: 1.1.1 Całoroczne produkty turystyczne, 1.2.3 Promowanie, zachowanie lub upowszechnianie rybackiego dziedzictwa kulturowego.

Termin składania wniosków 30.11.2021 r. do 14.12.2021 r.

Szczegółowe informacje dotyczące naborów w tym: ogłoszenia o naborach, warunki otrzymania dotacji i wymagane dokumenty znajdą Państwo pod linkami:

Ogłoszenie o naborze 31/2021; Przedsięwzięcie 1.1.1

Ogłoszenie o naborze 32/2021; Przedsięwzięcie 1.2.3

Szczegóły
Data dodania 18 listopada 2021