Dołącz do nas

aktualnie na stronie:

BADANIE MOŻLIWOŚCI PRZEKSZTAŁCEŃ TERENU DAWNEJ GMINNEJ SPÓŁDZIELNI W MIEJSCOWOŚCI CEDRY WIELKIE

W dniu 8 marca 2019 r. na zaproszenie Pana Janusza Golińskiego, Gminę Cedry Wielkie odwiedziła 60 osobowa grupa studentów z wydziału architektury , kierunek: architektura Politechniki Gdańskiej, pod opieką wykładowcy mgr inż. arch. Marty Golińskiej.

W trakcie wizyty, w której uczestniczyli m.in. Janusz Goliński – Wójt Gminy Cedry Wielkie, Pani Justyna Słowińska – Przewodnicząca Rady Gminy Cedry Wielkie, Pani Elżbieta Drozd – Inspektor ds. gospodarki przestrzennej Urzędu Gminy Cedry Wielkie, studenci zostali oprowadzeni po terenie dawnej Gminnej Spółdzielni w miejscowości Cedry Wielkie.

Dodatkowo w Żuławskim Ośrodku Kultury i Sportu w Cedrach Wielkich odbyło się podsumowanie wizyty, w ramach którego studenci poprzez dyskusję i pytania mogli uzyskać informację z zakresu  strategii rozwoju Gminy Cedry Wielkie, wartości kulturowych Żuław oraz potencjału obszaru zlokalizowanego w ścisłym centrum miejscowości Cedry Wielkie, niezbędne do badań i analiz.

Wizyta studentów związana jest z konkursem  PN.” BADANIE MOŻLIWOŚCI PRZEKSZTAŁCEŃ TERENU DAWNEJ GMINNEJ SPÓŁDZIELNI „SCH”  W MIEJSCOWOŚCI CEDRY WIELKIE”.

Przedmiotem Konkursu jest opracowanie koncepcji zagospodarowania obszaru dawnej Gminnej Spółdzielni „SCH” w miejscowości Cedry Wielkie uwzględniając:

  • koncepcję osiedla mieszkaniowego z częścią usługową;
  • nową siedzibę Urzędu Gminy Cedry Wielkie;
  • centrum kulturalne: kino, galeria;
  • koncepcję mini centrum handlowego;
  • koncepcję zrewitalizowania dwóch budynków: dawnego spichlerza na cele kulturalne oraz byłego budynku administracyjnego na cele usługowe;
  • stworzenie przestrzeni publicznej w formie placu.

Celem konkursu jest wykreowanie atrakcyjnej przestrzeni o wysokich walorach estetycznych i krajobrazowych.