Dołącz do nas

aktualnie na stronie:

Darmowe zajęcia komputerowe

Zapraszamy Państwa do udziału w darmowych szkoleniach komputerowych finansowanych z EFS oraz UM woj. Pomorskiego. Darmowe Szkolenie Komputerowe składa się z modułów:
• Internetu,
• obsługi komputera,
• rozwiązywania problemów,
• bezpieczeństwa w sieci oraz programów biurowych (MS Word, MS Exel oraz MS PowerPoint).
Szkolenie jest przeznaczone dla mieszkańców województwa pomorskiego, warunkiem uczestnictwa jest ukończony 50 rok życia. Wymagane jest także posiadanie maksymalnie średniego wykształcenia.
Każdy uczestnik w ramach uczestnictwa w projekcie otrzyma materiały dydaktyczne w postaci książki.
Kurs kończy się otrzymaniem zaświadczenia a po egzaminie zewnętrznym certyfikat ITpass w pełni zgodny z DIGCOMP.
Kurs komputerowy trwa 80 godzin lekcyjnych – 67 zegarowych. Zajęcia podczas trwania kursu będą odbywać się w Żuławskim Ośrodku Kultury i Sportu w Cedrach Wielkich- grupa docelowa 12 uczestników.
Zapisów prosimy dokonywać w biurze ŻOKiS lub telefonicznie (58)683-66-35