Dołącz do nas

aktualnie na stronie:

DNI OTWARTE PROJEKTÓW UNIJNYCH w Gminie Cedry Wielkie

Dni Otwarte Projektów Unijnych to cykl imprez promujących projekty unijne. Gmina Cedry Wielkie,
w roku 2017 promowała aktywne spędzanie czasu wolnego na obiektach zrealizowanych przy współudziale środków pochodzących z Unii Europejskiej.
Pierwsze wydarzenia odbyły się w dniu 19 maja 2017 r. na Miasteczku Ruchu Drogowego. Obiekt ten został wybudowany w ramach projektu „Budujemy miasteczka ruchu drogowego” z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007 – 2013.
Na miasteczku stale odbywają się działania edukacyjne i informacyjno-promocyjne, np. zajęcia edukacyjne dla dzieci, młodzieży i dorosłych, obchody członkostwa Polski w UE, turnieje bezpieczeństwa w ruchu drogowym itp. Miasteczko ruchu drogowego jest ogólnodostępne i bezpłatne.

W ramach DNI OTWARTYCH PROJEKTÓW UNIJNYCH W GMINIE CEDRY WIELKIE można było skorzystać zarówno z wybudowanego obiektu jak i udostępnionego sprzętu rowerowego. W dniu 19 maja 2017 r. w  na Miasteczku Ruchu Drogowego w Cedrach Wielkich odbyły się: ogólnopolska akcja „Polska Biega – bieganie to u nas rodzinne”  oraz egzaminy na kartę rowerową, które były przeprowadzone pod okiem profesjonalnych przedstawicieli Policji. Ideą akcji „Polska Biega” jest upowszechnianie sportowego trybu życia, a także zdrowia i radości, a nie rywalizacja i walka o medale, choć takowe otrzymali wszyscy uczestnicy biegu. W akcji uczestniczyło około 70 zawodników, którzy biegali w pięciu kategoriach i również w nich zostali odznaczeni pucharami.

Kolejnym wydarzeniem promującym zarówno projekty unijne jak i zdrowy styl życia były zajęcia na zewnętrznych siłowniach zlokalizowanych w pięciu miejscowościach: Cedry Wielkie, Długie Pole, Giemlice, Koszwały, Stanisławowo. Zajęcia prowadziła Pani Agnieszka Jurczyk – instruktorka fitness. Założenie zajęć to nabycie przez uczestników umiejętności prawidłowego korzystania z elementów siłowni, a same zajęcia polegały na intensywnym wysiłku fizycznym, a także na elementach zabawowych i towarzyskich. Zajęcia na siłowniach zewnętrznych odbyły się w dniach 20 – 21 maja.
Możliwość korzystania z powstałej infrastruktury aerobowej jest wynikiem realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich:

  • „Stworzenie Centrum Sportowo – Rekreacyjnego przy Żuławskim Ośrodku Kultury i Sportu w Cedrach Wielkich”.
  • „Dni zdrowia w Gminie Cedry Wielkie – budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Długie Pole oraz organizacja warsztatów zdrowego żywienia i zajęć sportowych dla uczniów szkół z terenu Gminy wraz z organizacją Międzynarodowego Dnia Zdrowia w Gminie Cedry Wielkie”.
  • „Stworzenie miejsc rekreacji i wypoczynku w miejscowościach Trutnowy i Koszwały w Gminie Cedry Wielkie”.
  • „Zagospodarowanie centrum wsi Giemlice”.

Niewątpliwie jedną z najważniejszych okazji do zdrowego spędzenia czasu, opierającego się na aktywności fizycznej jest obcowanie wśród piękna przyrody na Przystani Żeglarskiej w Błotniku. Sztandarowy obiekt turystyczny w Gminie Cedry Wielkie zrealizowany ze środków unijnych również brał udział w  DNIACH OTWARTYCH PROJEKTÓW UNIJNYCH.

Przystań w Błotniku bije rekordy popularności. Poprzez sprawne zarządzenie obiektem staje się on z roku na rok  coraz bardziej znaczącym portem żeglarskim Wybrzeża. Są tu doskonałe warunki do podstawowego szkolenia żeglarskiego, a także rekreacyjnego wykorzystywania dużego akwenu do sportów wodnych. W dniach 20 – 21 maja 2017 r. od godz. 11.00-16.00 na Przystani Żeglarskiej w Błotniku można było skorzystać z darmowego sprzętu wodnego i rekreacyjnego.

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć z wydarzeń