BADANIE MOŻLIWOŚCI PRZEKSZTAŁCEŃ TERENU DAWNEJ GMINNEJ SPÓŁDZIELNI W MIEJSCOWOŚCI CEDRY WIELKIE