Uroczyste podpisanie deklaracji na rzecz aktywizacji społecznej i wysokiej frekwencji w wyborach do Parlamentu Europejskiego