Dołącz do nas

aktualnie na stronie:

Kolejny etap projektu „Północ / Południe: Jedno Morze (Nord/Sud: uno Mare)” – wizyta studyjna na Sycylii

W dniach 24 – 28 lutego 2018 roku z inicjatywy Włoskiej Gminy Ragusa odbyła się kolejna wizyta studyjna w regionie Ragusa (Sycylia). Było to już kolejne spotkanie potwierdzające coraz bardziej zacieśniającą się współpracę opartą na doświadczeniach, dobrych praktykach obu regionów i zawiązanych kontaktach pomiędzy regionami wypracowanymi wcześniejszymi spotkaniami i podjętymi wspólnymi działaniami.

W wydarzeniu uczestniczyli: Wójt Gminy Cedry Wielkie – Janusz Goliński i Dyrektor Żuławskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Cedrach Wielkich, Komandor Gdańskiego Klubu Morskiego „CEDRUS” – Łukasz Żarna, Krystyna Balewski – Pawela – Pomysłodawczyni projektu, Adam Krawiec – Dyrektor Departamentu Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, Maciej Kowalczuk – Z-ca Dyrektora Departamentu ds. Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego oraz reprezentanci strony włoskiej.

Wizyta zagraniczna miała na celu omówienie szczegółów współpracy w zakresie kolejnej wymiany dzieci z Włoch i Polski w ramach 10 dniowych obozów żeglarskich, w których udział wezmą pretendenci do żeglarstwa – dzieci i młodzież w wieku 7 – 13 lat, tym razem z  regionu Ragusa. Obozy te realizowane są w ramach projektu Północ / Południe: Jedno Morze (Nord/Sud: uno Mare), który Gmina Cedry Wielkie realizuje od 2017 r.

W wielu spotkaniach, które miały miejsce w Gminie Ragusa, uczestniczyli przedstawiciele regionu reprezentowani m.in. przez Burmistrza – Federico Piccitto wraz z pracownikami urzędu odpowiedzialnymi za realizację zadań z zakresu sportu i turystyki, Antonio Tringoli – Przewodniczącego Rady samorządu Ragusa, Leonardo Licata i Pippo Palazzolo – Dyrektorów szkoły partnerskiej, Micheal Nania – przedstawiciela prasy – dziennikarza LA SICILIA, Corrado Lorefice – przedstawiciela Mariny w Ragusie (Tourist Port Marina di Ragusa), a także przedstawicieli lokalnych klubów i środowisk żeglarskich w prowincji Ragusa.

W czasie wizyty studyjnej zostały wymienione informację nt. dotychczasowej współpracy i strategii rozwoju edukacji i żeglarstwa w regionach Polski i Włoch, a także zaprezentowane najważniejsze punkty i obiekty związane z tą dyscypliną sportu. Zagadnienia  w tym zakresie opracowane zostały i zaprezentowane przez przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego Pana Adama Krawca – Dyrektora Departamentu Edukacji i Sportu, a także Pana Macieja Kowalczuka  – Z-cę Dyrektora Departamentu ds. Sportu. Udział tak znaczących przedstawicieli z województwa pomorskiego jeszcze bardziej umocnił pozycję Gminy Cedry Wielkie jako solidnego i liczącego się partnera w działaniach partnerskich.

Bardzo ważnym elementem wizyty było spotkanie z rodzinami włoskimi, które w ramach projektu zapewniły opiekę  dzieciom z Gminy Cedry Wielkie podczas wrześniowej wizyty na Sycylii. Z uwagi na rewizytę dzieci włoskich, w trakcie spotkania pojawiło się wiele pytań i  obaw, które zostały rozwiane po prezentacji szczegółowego programu pobytu w Gminie Cedry Wielkie i na przystani żeglarskiej w pierwszych dwóch tygodniach lipca.

W ramach wizyty odbył się również szereg spotkań ze środowiskami szkolnymi, na bazie których Gmina Cedry Wielkie, wraz z Urzędem Marszałkowskim przygotowuje się do aplikowania w ramach programu ERASMUS + SPORT. Erasmus+ oferuje wsparcie finansowe dla instytucji i organizacji międzynarodowych działających w obszarze edukacji i szkoleń, młodzieży. Ponadto po raz pierwszy w historii programów edukacyjnych Unii Europejskiej wspierane są inicjatywy związane ze sportem, z których Gmina Cedry Wielkie planuje skorzystać.