Dołącz do nas

aktualnie na stronie:

Liderzy w Gminie Cedry Wielkie coraz bardziej aktywni.

W środę, 17 listopada 2015 r. w Żuławskim Ośrodku Kultury i Sportu w Cedrach Wielkich odbyło się spotkanie na temat zakładania sformalizowanych grup i możliwości pozyskania środków na działania na rzecz społeczności lokalnej z Unii Europejskiej, zorganizowane przez Gminę Cedry Wielkie przy współpracy z ŻOKiS, KGW Cedry Wielkie, KGW Leszkowy oraz KGW Kiezmark.

W spotkaniu uczestniczył Pan Janusz Goliński – Wójt Gminy Cedry Wielkie, Pani Bożena Daszewska – Przewodnicząca Rady Gminy Cedry Wielkie, Pan Piotr Hałuszczak – Prezes Wojewódzkiego Związku Rolników Kółek i Organizacji Rolniczych, Pani Emilia Grzyb – Prezes Lokalnej Grupy Działania „Trzy Krajobrazy”, Pani Barbara Burczy – Kierownik Biura Lokalnej Grupy Rybackiej „Rybacka Brać Mierzei”, a także zaproszeni goście: przedstawiciele organizacji pozarządowych, radni i sołtysi z terenu gminy.

Warsztaty i panele dyskusyjne poprowadzili: Pan Piotr Hałuszczak, Pani Emilia Grzyb, Pani Barbara Burczy, a także Pani Bożena Daszewska. Zostały poruszone takie tematy jak: możliwość finansowania zadań społecznych w nowej perspektywie finansowej ze środków UE, za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Trzy Krajobrazy” i Lokalnej Grupy Rybackiej „Rybacka Brać Mierzei”. Dodatkowo omówiono możliwości sformalizowania działalności organizacji z terenu Gminy Cedry Wielkie, umożliwiające pozyskiwanie środków z UE. Końcowym tematem paneli dyskusyjnych była wzorcowa współpraca Gminy Cedry Wielkie z organizacjami pozarządowymi.

Przewodnicząca Rady Gminy Cedry Wielkie wspólnie z Wójtem Gminy Cedry Wielkie wręczyli podziękowania wszystkim tym, którzy przyczynili się do organizacji spotkania i działają na rzecz społeczności lokalnej Gminy Cedry Wielkie.

Spotkanie wzbudziło duże zainteresowanie wśród uczestników. Po ciekawej prelekcji wszyscy zebrani wzięli udział w dyskusji przy poczęstunku przygotowanym przez Koła Gospodyń Wiejskich z terenu Gminy Cedry Wielkie.

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć.