Dołącz do nas

aktualnie na stronie:

Obchody 71 rocznicy Marszu Śmierci

Obchody 71 rocznicy Marszu Śmierci, w dniu 26 stycznia 2016 r. rozpoczęły się Mszą św. w kościele pw. Świętych Aniołów Stróżów w Cedrach Wielkich. Sprawujący mszę św., proboszcz parafii, Ks. Leszek Laskowski przy udziale księży z terenu Gminy odprawił nabożeństwo w intencji ofiar niemieckiego obozu koncentracyjnego KL Stutthof. Zaraz po mszy, zaproszeni goście, przedstawiciele instytucji, delegacje placówek oświatowych oraz wierni z zapalonymi zniczami i sztandarami przeszli w procesji pod Obelisk upamiętniający Marsz Śmierci. Na miejscu, po odśpiewaniu hymnu RP został odczytany apel pamięci przez Panią Bogusławę Cierpisz – Zastępcę Dyrektora Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego. Kolejno uroczyście zostały złożone kwiaty i znicze przez wszystkich zaproszonych gości na ta ważną okoliczność, a także mieszkańców Gminy.

Druga część uroczystości miała miejsce w Żuławskim Ośrodku Kultury i Sportu w Cedrach Wielkich dlatego też, wszyscy zebrani na czele ze sztandarami przeszli w pochodzie do ŻOKiS. Część oficjalną rozpoczął Pan Janusz Goliński Wójt Gminy Cedry Wielkie wraz z Panią Bożeną Daszewską Przewodniczącą Rady Gminy Cedry Wielkie witając zaproszonych gości, a w szczególności, Pana Stefana Skoniecznego – Starostę Powiatu Gdańskiego, Pana Bogdana Dombrowskiego, Pana Marka Zimakowskiego – Wójta Gminy Przywidz, a także Pana Marcina Owsińskiego kierownika działu edukacyjnego Muzeum Stutthof, który poprowadził prelekcję nt. Marszu Śmierci oraz zaprezentował II część publikacji o historii Żuław „Żuławy w 1945”.

Podczas uroczystości, zostały wręczone nagrody dla dzieci i młodzieży ze Szkół z terenu Gminy Cedry Wielkie w ramach konkursu plastycznego pt. „Wolność – czy kiedyś nadejdzie?” zorganizowanym przez ŻOKiS. Z przygotowanych na konkurs prac, powstała wystawa, którą można było obejrzeć po zakończeniu obchodów.

Uroczystość została zakończona podziękowaniami Pana Wójta i Pani Przewodniczącej dla osób zaproszonych oraz zaangażowanych w upamiętnienie tak ważnego wydarzenia, a także słodkim poczęstunkiem przygotowanym specjalnie na tę okoliczność.