Dołącz do nas

aktualnie na stronie:

REJSY ZORGANIZOWANE PRZEZ ŻEGLUGĘ WIŚLANĄ W RAMACH WSPÓŁPRACY Z GMINĄ CEDRY WIELKIE DLA 120 DZIECI ZE SZKÓŁ Z TERENU GMINY.

Na podstawie listu intencyjnego pomiędzy GMINĄ CEDRY WIELKIE i ŻEGLUGĄ WIŚLANĄ, Wójt Gminy Cedry Wielkie – Janusz Goliński uzyskał bezpłatne wsparcie w organizację rejsów dla łącznie 120 dzieci i młodzieży z terenu Gminy Cedry Wielkie.

Rejsy zostały zorganizowane w dniach 08 – 09 maja 2018 r. dla 30 osobowych grup dzieci ze wszystkich szkół z terenu gminy. Wydarzenie to dało początek rozpoczęciu zajęć w szkółce żeglarskiej w Błotniku i wzbudziło jeszcze większe zainteresowanie młodych adeptów żeglarstwa zajęciami organizowanymi przez Gminę Cedry Wielkie.

Uczniowie uczestniczący w rejsach mieli również okazję wzięcia udziału w grach i zabawach sportowych przygotowanych przez ŻOKiS. Konkurencje sportowe wszystkim bardzo się podobały i wzbudziły wiele emocji. Po wszystkich atrakcjach, uczestnicy odpoczęli przy ognisku, smażąc kiełbaski.

Zaplanowane rejsy to tylko jedno z wielu postanowień listu intencyjnego. Partnerzy zobowiązali się do podejmowania kolejnych działań społecznych, skierowanych na żeglarstwo, służących rozwojowi wielopłaszczyznowych i wzajemnie korzystnych stosunków w dziedzinie sportu, kultury, kształcenia, wypoczynku oraz rozwoju dzieci i młodzieży.