Dołącz do nas

aktualnie na stronie:

Spotkanie Zespołu MDWE 70 na Pętli Żuławskiej, w tym wizyta na Przystani Żeglarskiej w Błotniku.

W dniach 28 – 29  sierpnia br. obradował Zespół roboczy MDWE 70. W spotkaniu uczestniczyli m.in. Jerzy Wcisła – senator RP, Krzysztof Grabowski – wicemarszałek województwa wielkopolskiego, Sławomir Kopyść – członek zarządu województwa kujawsko – pomorskiego, Ryszard Świlski – członek zarządu województwa pomorskiego, Krzysztof Roman – zastępca dyrektora RZGW w Gdańsku,  Marian Kidaj – Dyrektor Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Gdańsku, Zbigniew Ptak – starosta nowodworski oraz przedstawiciele  ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Akademii Morskiej w Szczecinie, sygnatariuszy województw, Ministerstwa  ds. Rozwoju Samorządu Terytorialnego Obwodu Kaliningradzkiego FR.

Uczestnicy spotkania rozmawiali m.in. o możliwościach wdrożenia Systemu Informacji Rzecznej RIS na Wiśle, który został zaprezentowany przez Piotra  Durajczyka z  Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie w kontekście zrealizowanego pilotażu wdrożenia  ww.  systemu na Odrze. Rozmawiano również o planach realizacji wspólnego projektu, którego pomysł i założenia zostały przedstawione przez Galinę  Maksimchuk, eksperta ds. Koordynacji Międzynarodowych Projektów Komunalnych z Rządu Federacji Rosyjskiej w Kaliningradzie, Ministerstwa Rozwoju Terytorialnego i Współdziałania z Gminami.

W  trakcie spotkania zostały również  omówione następujące tematy:

  • przygotowanie wstępnych studiów wykonalności dla inwestycji na śródlądowych drogach wodnych o szczególnym znaczeniu transportowym (Odra, Wisła).
  • plany legislacyjne nad ustawą o portach śródlądowych, ustawą o funduszu żeglugi śródlądowej oraz nad rozporządzeniami związanymi z żeglugą śródlądową wynikającymi z nowej ustawy Prawo wodne.
  • zakres i harmonogram najbliższych prac, które dotyczą diagnozowania problemów, przedstawiania zmian legislacyjnych, projektów koncepcji, studiów.

W  drugim dniu spotkania tj. 29 sierpnia odbyły się warsztaty terenowe, które przybliżyły uczestnikom funkcjonowanie szlaków wodnych w delcie Wisły i  wybudowanej infrastruktury w ramach  projektu Pętli Żuławskiej. W pierwszej kolejności  goście odwiedzili największy port jachtowy  na Zalewie Wiślanym  – marinę w Krynicy Morskiej. Następnie eksperci i przedstawiciele sygnatariuszy województw odwiedzili port jachtowy w Kątach Rybackich oraz przystań żeglarską w Błotniku. Ten ostatni obiekt jak uznali wszyscy jest „perełką Pętli Żuławskiej”, ponieważ powstał od podstaw na resztkach bazy przeładunkowej dawnych barek z popiołem na samym końcu ślepego (od wybudowania Przekopu w Świbnie – ponad 100 lat temu) ramienia Martwej Wisły.

Zdaniem Janusza Golińskiego – Wójta Gminy Cedry Wielkie, miejsce to stanowi duży potencjał dla rozwoju lokalnej społeczności. Przystań cieszy się dużym zainteresowaniem wśród żeglarzy, zwłaszcza miejsca postojowe, których obecnie już brakuje.  Obok mariny powstała stocznia produkująca barki turystyczne, funkcjonuje szkółka żeglarska, organizowane są imprezy kulturalno – rozrywkowe. W  dalszych planach rozwoju tego miejsca są m.in.  rozbudowa przystani, budowa stanicy kajakowej, przystanku tramwaju wodnego czy trasy rowerowej.  Na przystani żeglarskiej uczestnicy spotkanie Zespołu MDWE 70 zostali podjęci tradycyjnymi potrawami Żuławskimi, przygotowanymi przez KGW Leszkowy.