Dołącz do nas

aktualnie na stronie:

„Umiem pływać” – kolejna edycja dobiegła końca.

Dobiegła końca kolejna edycja programu „Umiem pływać” pn. „Nauka pływania kluczem do aktywności fizycznej dzieci i młodzieży”, współfinansowanego przez Gminę Cedry Wielkie oraz Ministra Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla uczniów, którego głównymi celami były:

 • upowszechnianie aktywności fizycznej dzieci i młodzieży,
 • nabycie przez dzieci podstawowych umiejętności pływania,
 • profilaktyka przeciwdziałania i korygowanie wad postawy,
 • zapobieganie zjawiskom patologii społecznych poprzez skierowaną do uczniów ofertę uczestnictwa w dodatkowych zajęciach sportowych,
 • efektywne wykorzystanie infrastruktury sportowej (pływalnie),
 • wyrównywanie szans w dostępie do infrastruktury sportowej poprzez objęcie programem w szczególności uczniów, zamieszkałych w miejscowościach, w których nie ma pływalni,
 • edukacja w zakresie bezpiecznego korzystania z akwenów.

Udział w programie wzięło 60 uczniów z klas I-III ze szkół podstawowych z terenu Gminy Cedry Wielkie. Łączna ilość godzin: 80, w tym 20 godzin lekcyjnych przypada na 1 grupę.

Program obejmował 4 szkoły:

 • Szkołę Podstawową im. H. Sienkiewicza w Cedrach Wielkich,
 • Szkołę Podstawową im. J. Kraziewicza w Cedrach Małych,
 • Szkołę Podstawową im. Obrońców Ziem Polskich w Wocławach,
 • Szkołę Podstawową im. J. Brzechwy w Giemlicach

Dowóz dzieci na basen i z powrotem został zorganizowany przez Gminę Cedry Wielkie. Zajęcia odbywały się w Pływalni „Fala” w Stegnie, gdzie zapewniony został instruktor nauki pływania oraz ratownicy.

Ideą programu było zachęcanie do uprawiania sportu w czasie wolnym od nauki oraz promocja prowadzenia zdrowego stylu życia. Zajęcia stanowiły atrakcyjną propozycję zagospodarowania wolnego czasu uczniów.