Stworzenie Centrum Rekreacyjno- Sportowego w miejscowości Trutnowy w Gminie Cedry Wielkie

Projekt pozyskany i realizowany przez Stowarzyszenie Gdański Klub Morski „CEDRUS”

Projekt pn. „STWORZENIE CENTRUM REKREACYJNO SPORTOWEGO W MIEJSCOWOŚCI TRUTNOWY W GMINIE CEDRY WIELKIE” 

FINANSOWANIE: „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020

CELE PROJEKTU: Samorealizująca się lokalna społeczność, wykorzystująca lokalną bazę obiektów publicznych –  Inicjatywa polegająca na stworzeniu Centrum Rekreacyjnego zostanie zrealizowana przez mieszkańców miejscowości Trutnowy wraz z Stowarzyszeniem Gdański Klub Morski CEDRUS w całości na terenie będącym własnością Gminy Cedry Wielkie w bezpośrednim sąsiedztwie funkcjonującego oddziału przedszkolnego. 

OPIS OPERACJI: 

Projekt polegał na przygotowaniu i realizacji inicjatywy w zakresie ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej realizowanej przez społeczność lokalną na rzecz swojej miejscowości wynikającej z potrzeb społecznych. 

Projekt realizowany na terenie Gminy Cedry Wielkie, w miejscowości Trutnowy przy funkcjonującym oddziale przedszkolnym. Właściciel obiektu – Gmina Cedry Wielkie wsparła realizację projektu i tym samym zapewniła możliwość realizacji projektu tj. stworzenia centrum rekreacyjno - sportowego i zobowiązała się na okres trwałości projektu zapewnić możliwość funkcjonowania nowo powstałej infrastruktury. 

Odbiorcami operacji są przede wszystkim mieszkańcy miejscowości Trutnowy oraz mieszkańcy okolicznych miejscowości tj. Miłocin oraz Stanisławowo, których dzieci uczęszczają do oddziału przedszkolnego. Infrastruktura jest ogólnodostępna i za korzystanie z niej nie będą pobierane żadne opłaty. W realizację zadania zaangażowani byli mieszkańcu Trutnowa oraz Przedstawiciele Stowarzyszenia CEDRUS. Wykonawca w ramach zawartej umowy dokonał następujących robót:

a) demontaż istniejących urządzeń; 

b) wykonanie chodnika z kostki; c) wykonanie nawierzchni żwirowej; 

d) wykonanie ogrodzenia panelowego; 

e) zakup i montaż urządzeń zabawowych; 

f) zakup i montaż urządzeń siłowni; 

g) zakup i montaż małej architektury; 

h) wykonanie trawników. 

W ramach podsumowanie projektu zorganizowano festyn gdzie nowopowstała infrastruktura rekreacyjno sportowa została uroczyście otwarta.

 

Projekt zrealizowany w 2021 r.

Projekt pozyskany i realizowany przez Stowarzyszenie Gdański Klub Morski „CEDRUS”

Szczegóły
Data dodania 29 czerwca 2021
Wartość operacji: 130 000,00 zł
Wartość refundacji: 122 055,00 zł

Galeria