Dołącz do nas

aktualnie na stronie:

XLI Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej – etap gminny

Dnia 21 marca 2018 roku w Żuławskim Ośrodku Kultury i Sportu w Cedrach Wielkich odbyły się  gminne eliminacje do XLI Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej  „Młodzież zapobiega pożarom”. Były to już dziewiąte eliminacje organizowane na terenie gminy Cedry Wielkie. W konkursie licznie wzięły udział dzieci i młodzież ze wszystkich szkół: Giemlic, Wocław, Cedrów Małych i Cedrów Wielkich. Na wszystkich uczestników czekały statuetki za udział oraz dyplomy, a dla zwycięzców nagrody rzeczowe i puchary, które zostały ufundowane przez Pana Janusza Golińskiego – Wójta Gminy Cedry Wielkie.

Celem konkursu jest popularyzowanie wśród dzieci i młodzieży znajomości przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek pożaru, wiedzy na temat technik pożarniczych, organizacji ochrony przeciwpożarowej oraz historii i tradycji samej straży pożarnej.

W etapie  gminnym wzięły udział dwie grupy wiekowe: I grupa – klasy I-VI Szkoły Podstawowej, II grupa – klasy VII Szkoły Podstawowej oraz II-III Gimnazjum. Łącznie w tegorocznym Turnieju udział wzięło 30 uczestników, w tym: w grupie I – 14 osób, w grupie II – 16 osób. W skład jury eliminacji gminnych OTWP wchodzili: mł. bryg. Wojciech Wanat – zastępca komendanta powiatowego PSP w Pruszczu Gdańskim, Maria Gierszewska – Kierownik Referatu Oświaty, Kultury i Sportu, Edward Woźniak – Komendant Gminny ZOSP RP i druhowie OSP w Cedrach Wielkich oraz Justyna Słowińska – Zastępca Przewodniczącej Rady Gminy Cedry Wielkie.

Uczestnicy mieli za zadnie rozwiązać test sprawdzający ich wiedzę  z zakresu pożarnictwa. Uczniowie z jednakową ilością punktów, kwalifikujących na podium, wzięli udział w dogrywce, która polegała na ustnej odpowiedzi przed komisją konkursową.

W tegorocznym turnieju laureatami zostali:

KATEGORIA: klasy I-VI SP

I miejsce:  Jan Wojewski, SP Cedry Wielkie.

II miejsce:  Igor Fąfara, SP Wocławy.

III miejsce: Bartosz Michta, SP Giemlice.

KATEGORIA: klasy VII SP, I-III GIM

I miejsce:  Igor Kowalski, SP Cedry Wielkie.

II miejsce: Adam Chara, SP Cedry Wielkie.

III miejsce: Adam Gański, SP Wocławy.

Zwycięzcy tegorocznej edycji XLI Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej ,,MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM” – Jan Wojewski i Igor Kowalski będą reprezentować Gminę Cedry Wielkie na etapie powiatowym Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Pożarniczej.