Dołącz do nas

aktualnie na stronie:

Zapraszamy na spotkania konsultacyjne Lokalnej Strategii Rozwoju

indeksSzanowni Państwo!
Wchodzimy w nowy okres finansowania Unii Europejskiej na lata 2014-2020. Lokalna Grupa Działania „Trzy Krajobrazy” przystąpiła do prac nad opracowaniem Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR), która wyznaczy nowe cele i przedsięwzięcia, które będą realizowane w najbliższych latach w naszym regionie. Ważnym elementem budowy strategii jest aktywny udział społeczności obszaru reprezentowanej przez wszystkie grupy społeczne i sektory – publiczny, gospodarczy i społeczny. Przyszła strategia rozwoju w dużej mierze ukierunkowana będzie na tworzenie miejsc pracy i rozwój mikroprzedsiębiorstw, ale również powinna zaspokajać potrzeby mieszkańców obszaru i rozwiązywać istniejące problemy.
Zapraszamy na spotkania konsultacyjne liderów społeczności lokalnych, przedstawicieli Urzędów Gmin i organizacji pozarządowych oraz wszystkich chcących skorzystać ze wsparcia finansowego Unii Europejskiej do realizacji swoich zamierzeń. Więcej szczegółów na stronie internetowej: http://trzykrajobrazy.pl/razem-budujemy-lsr/
plakat-razem-budujemy-lsr    – do pobrania
harmonogram-spotkan    – do pobrania
Program spotkania konsultacyjnego    – do pobrania